Lightronics sluit aan bij het Grondstoffenakkoord

Lightronics heeft het Grondstoffenakkoord ondertekend. Dat betekent dat Lightronics de komende jaren diverse projecten uitvoert om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te bevorderen. De ambitie is om in de toekomst 100% circulair te zijn.

Lightronics sluit aan bij het Grondstoffenakkoord

In het Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze zogeheten circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het bedrijfsleven en de overheid werken samen om dat te bewerkstelligen. Het Grondstoffenakkoord is onderdeel van het Rijksbrede programma Circulaire Economie dat op 14 september is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Milieu Kosten Indicator

Lightronics voert de komende jaren diverse projecten uit om haar steentje bij te dragen. Zo wordt voor armaturen een Milieu Kosten Indicator (MKI)-getal berekend. Lightronics heeft de ambitie om in 2021 het laagste MKI-getal te hanteren voor haar armaturen op de Nederlandse markt. Ook wil Lightronics haar (afval)goederenstroom in 2025 voor 50% circulair hebben. In 2030 moet dat zijn opgelopen naar 75%.

Kennis delen

Daarnaast gaat Lightronics haar ervaringen en kennis delen die zijn opgedaan met het uitvoeren van de negen strategieën om circulariteit te bevorderen. Deze negen strategieën zijn door de Stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) opgesteld en bevorderen naast circulariteit ook innovaties en werkgelegenheid.

Blijf op de hoogte van de laatste lichtoplossingen.

Selecteer optioneel uw interessegebied(en).