987 zonnepanelen liggen op het dak van Lightronics

Blog: wat doen we om energiezuinig te produceren?

1 december 2023 | Nieuws

Wat doen we om energiezuinig te produceren?

Energieneutraal produceren is voor Lightronics geen streven, maar een must. Het hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lightronics ‘staat’ op de MVO Prestatieladder op niveau 4 en op de CO2-Prestatieladder op niveau 5 – het hoogst haalbare niveau. “Ons stroom-, gas en brandstofverbruik wordt gemonitord en meegenomen in de berekeningen van onze CO2-footprint, die wij continu willen verkleinen”, vertelt Lennard Schoonheim, Quality Engineer bij Lightronics. “Ik ben speciaal aangenomen om te voldoen aan alle certificeringen.”

Lightronics heeft nogal wat certificaten: voor het planten van bomen om de CO2-uitstoot te compenseren tot milieugericht produceren. Eén van de zaken die opvalt, zijn de vele zonnepanelen die op de daken van zowel het kantoor als de productiehallen liggen. Het zijn er 987 in totaal en daar wekten ze in 2022 in totaal 248.477 kWh elektriciteit mee op. Ook de verwarming – op die in het magazijn na – is elektrisch waardoor ook het gasverbruik bij Lightronics de laatste jaren flink is gedaald.

Ook de zakelijke voertuigen schakelen over op elektrisch

“De zonnepanelen die op het dak van het kantoor liggen, kunnen ook stroom terug leveren aan het stroomnet, waardoor we elk jaar minder stroom hoeven in te kopen. En dat is uiteraard 100% groene stroom. De nieuwe zonnepanelen die op het dak van de productiehallen liggen, hebben helaas nog geen terug-leververgunning, omdat het stroomnet in Noord-Brabant vol zit. Dat is jammer want we hebben ruimte voor nog meer panelen.” 

Ondertussen past Lightronics ook haar wagenpark aan: van de 20 zakelijke auto’s zijn er al 9 elektrisch. “Hiervoor hebben we ook het aantal laadpalen op ons terrein uitgebreid. In principe hebben we eigen laadcapaciteit genoeg”, legt Lennard uit.

Lightronics kijkt verder

Lightronics is ook bezig om inzichtelijk te maken hoe hun leveranciers produceren, omdat er vooral bij de armaturen zelf winst behaald kan worden op het gebied van energieneutraal produceren door te kijken naar de grondstoffen en halffabrikaten. Dit gebeurt aan de hand van een LCA. “Een LCA is een productpaspoort”, vertelt Lennard. 

“Je maakt dan inzichtelijk van welke materiaalsoorten een product wordt gemaakt, hoeveel gram daarvan wordt gebruikt en je krijgt ook inzicht in de productieprocessen van elke leverancier. Uiteindelijk bekijk je dus de hele levenscyclus van een product en op basis hiervan willen we in de toekomst leveranciers en distributeurs gaan selecteren. Op die manier kunnen we nog meer energieneutraal produceren.”

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;

B- Reductie: Het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;

C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;

D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

74653_014_004
Deel dit bericht: