Veilig rijden buiten de bebouwde kom met LED-verlichting

LED-verlichting

De verlichtingsoplossingen van Lightronics voor de leefomgeving zorgen voor een grotere verkeersveiligheid en bevorderen de sociale veiligheid.

Aanvragen lichtplan

Openbare verlichting speelt ook een belangrijke rol in het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen, dat streeft naar een CO₂-reductie van 49-55% in 2030. Niet alleen het overstappen op LED als lichtbron zorgt voor een forse daling van het energieverbruik – tot 70%. Slimme controlled solutions als aangepaste dimregimes, bewegingssensoren en schemerdetectie dragen extra bij aan een energiezuinigere openbare verlichting.

Lightronics Mistral LED armaturen op een toegangsweg in Culemborg

Lightronics BRISA en BRISA PLUS armaturen langs de provinciale weg in Borsele

Openbare ruimte op maat
Wij kunnen nog zulke mooie systemen en oplossingen bedenken, maar uiteindelijk gaat het om de toegevoegde waarde voor u. Het vertalen van uw wensen in onze producten en services om zo het optimale assortiment te kunnen leveren op de middellange en lange termijn. Samen met u bepalen we het lichtplan om te komen tot een optimaal lichtbeeld.

Recyclebaar materiaal, optimale circulariteit
Lightronics streeft naar inventieve oplossingen die het milieu minimaal belasten, door energiebesparing en te kiezen voor recyclebare materialen. Efficiency in productie, opslag en transport vertaalt zich in een duurzaam eindproduct. Zo is de CEDER, een nieuw ontworpen kegelarmatuur, maximaal circulair door toepassing van geanodiseerd aluminium.

Naleverbaarheid, een gegeven
Wij streven naar een optimale naleverbaarheid in het geval van schade of bij een aanvulling van een bestaand project of een nieuwe woonwijk. Samen met u koesteren wij uw straatbeeld. Verschillende armaturen zijn al decennia vaste waarden. Daarmee willen we de langetermijnrelatie met u onderstrepen.

lightronics in de openbare ruimte render
Industrieterrein
Kleurherkenning en egaal lichtbeeld
Tunnel en onderdoorgang
Vandalismebestendig en veiligheid
Wandel- en fietspad
Meebewegen met verkeersstroom en sociale veiligheid
Rotonde
Verkeersveiligheid en oriëntatie
Ontsluitingsweg
Verkeers- en sociale veiligheid
Provinciale- en snelweg
Verkeersveiligheid en verblinding voorkomen
Parkeerterrein
Kleurherkenning en juiste lichtverdeling

LED-verlichting voor wandel- en fietspaden

WANDEL- EN FIETSPADEN

LED-verlichting biedt de mogelijkheid verlichting op maat aan te bieden. Zo is een voetpad gebaat bij een geconcentreerd lichtbeeld, waarin sociale veiligheid voorop staat. Terwijl bij een oversteekplaats juist gericht licht nodig is. Ingrediënten voor de juiste fietspadverlichting zijn het meebewegen met de verkeersstroom, looplicht en een grote mate van sociale veiligheid. Door het juiste lichtprofiel en communicatie tussen de armaturen onderling is het mogelijk licht te brengen wanneer nodig.

Bekijk onze selectie LED-armaturen voor wandel- en fietspaden:

LED-ARMATUREN
Lightronics Bart armaturen langs een fietspad in Amsterdam

LED-verlichting voor tunnels en onderdoorgangen

TUNNELS EN ONDERDOORGANGEN

De functionaliteit van de verlichting in tunnels heeft de eerste prioriteit. Lightronics heeft vandalismebestendige slagvaste oplossingen met een helder en egaal lichtbeeld. Daardoor worden de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid gewaarborgd.

Bekijk onze selectie LED-armaturen voor tunnels en onderdoorgangen:

LED-ARMATUREN
Lightronics armaturen voor tunnels

LED-verlichting voor provinciale- en snelwegen

PROVINCIALE- EN SNELWEGEN

Uit onderzoek is gebleken dat de zogeheten tachtig-kilometerwegen de meest ‘gevaarlijke’ wegen zijn als het gaat om de verkeersveiligheid. Een goed lichtplan, de juiste mastafstanden en het voorkomen van verblinding zijn voorwaarde voor verkeersveiligheid. Bij snelwegen geldt eveneens dat verblinding moet worden voorkomen, hier worden vaak hogere masthoogtes gebruikt, maar is ook een groter lumenbereik en een egaal lichtbeeld noodzakelijk.

Bekijk onze selectie LED-armaturen voor provinciale- en snelwegen:

LED-ARMATUREN
Lightronics BRISA en BRISA PLUS armaturen langs de snelweg in Borsele

LED-verlichting voor ontsluitingswegen

ONTSLUITINGSWEGEN

De verkeersintensiteit is leidraad voor de LED-verlichting op ontsluitingswegen. Door te werken met dimregimes, maar ook zaken als sensoren, kan de verlichting worden aangepast aan de behoefte. Bij een goede verlichting gaan verkeers- en sociale veiligheid hand in hand. Afhankelijk van de situatie zal gekeken moeten worden naar het lumenbereik van de verschillende armaturen en het lichtprofiel.

Bekijk onze selectie LED-armaturen voor ontsluitingswegen:

LED-ARMATUREN
Lightronics Brisa armatuur voor in de industrie in Kapelle

LED-verlichting voor rotondes

ROTONDES

Op rotondes is de verkeerstoestroom naar een stad of dorp het meest intens, verschillende stromen verkeersdeelnemers kruizen elkaar, denk aan fietsers en auto’s. Een rotonde vermindert het aantal potentiële conflicten op een kruispunt en zorgt ervoor de snelheid van gemotoriseerd verkeer afneemt. LED-verlichting zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid wordt geoptimaliseerd voor de verschillende verkeersdeelnemers.

Bekijk onze selectie LED-armaturen voor rotondes:

LED-ARMATUREN
Lightronics BRISA en BRISA PLUS armaturen langs een rotonde in Borsele

LED-verlichting voor industrieterreinen

INDUSTRIETERREINEN

De sociale veiligheid op bedrijventerreinen is gebaat bij goede verlichting. Hier spelen kleurherkenning en een egaal lichtbeeld een belangrijke rol. Dimming, bewegings- en schemerdetectie zorgen voor licht wanneer gewenst.

Bekijk onze selectie LED-armaturen voor industrieterreinen:

LED-ARMATUREN
Lightronics Brisa armatuur in de industrie Pyxis Oosterblokker

LED-verlichting voor parkeerterreinen

PARKEERTERREINEN

Aspecten die van belang zijn bij het verlichten van parkeerplaatsen zijn kleurherkenning en licht waar en wanneer gewenst. Door een juiste lichtverdeling kunnen parkeerplaatsen rondstralend of juist diepstralend worden aangelicht. Lightronics heeft een breed assortiment aan armaturen die met een specifiek profiel, aangepast aan de omstandigheden, kunnen worden ingezet voor parkeerterreinen.

Bekijk onze selectie LED-armaturen voor parkeerterreinen:

LED-ARMATUREN
Lightronics PRUNUS A1 en BRISA armaturen op een parkeerplaats in Oldebroek

Op zoek naar een lichtoplossing? Wij staan voor u klaar!

Peter Ras
Friesland | Groningen | Drenthe | Overijssel | Noord-Holland
Martijn Verstegen
Zuid-Holland | Zeeland | West-Brabant
José Bertens
Oost-Brabant | Limburg

Lichtoplossingen in uw inbox?

Wij willen je alleen voorzien van lichtoplossingen die voor jou relevant zijn. Als je jouw interessegebieden aanvinkt, ontvang je alleen informatie die voor jou van belang is.
Door op 'Versturen' te klikken ga je akkoord met het privacybeleid.