Ons licht op maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Kracht van Lightronics

GOED VOOR MENS EN OMGEVING

Ondernemen gaat volgens ons verder dan het ontwikkelen en produceren van verlichting. We dragen dan ook graag ons steentje bij aan het verbeteren van de toekomst. Niet alleen door het ontwikkelen van energiebesparende of duurzame verlichting, maar ook in ons volledige bedrijfsproces. 

 

Zo wekken we onze eigen energie op met de 700 zonnepanelen op ons dak, planten we jaarlijks volgens ons CO₂-beleid bomen om onze CO2-uitstoot te compenseren en zetten we mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt, onze Baanbrekers. We zijn er dan ook trots op om de MVO Prestatieladder niveau 4 en CO2-Prestatieladder niveau 5 behaald te hebben. Op die manier werken we dagelijks aan een verlichtingsoplossing geschikt voor mens en omgeving.

Lightronics-zonnepanelen

Ervaar onze ambities

IKARES

Vanuit onze duurzame gedachtegang heeft Lightronics deelgenomen aan het IKARES-project (Intelligente KoolstofARme Energie Systemen). Het IKARES project heeft als doel het energieverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot van verlichting met minimaal 60 procent te verminderen. Daarnaast wordt nagestreefd dat deze energiezuinige verlichting geen afbreuk doet aan de leefbaarheid en veiligheid van een omgeving.

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Lightronics-ikares-logos
Lightronics-duurzaam-ceder
Lightronics-duurzaam-urban

De talenten van Baanbrekers!

SOCIAL RETURN

Naast een verantwoording richting het milieu, vinden we bij Lightronics dat we ook een sociaal maatschappelijke rol hebben. Daarom werken we al ruim 25 jaar samen met de kanjers van sociale werkplaats Baanbrekers. De talenten van Baanbrekers verzorgen de subassemblage van diverse armaturen. Sinds eind 2019 hebben ze ook hun eigen plek binnen Lightronics waar hun talenten optimaal worden benut.

Respect voor mensenrechten

GEDRAGSCODE

Om verlichting te ontwikkelen voor zowel mens als omgeving, vragen we van onze toeleveranciers om de gedragscode van de International Labour Organisation (ILO) na te leven. Het ILO is een agentschap van de Verenigde Naties dat is gespecialiseerd in arbeidsvraagstukken. In deze gedragscode zijn zaken opgenomen over onder andere kinderarbeid, naleving van de wet, verbod op corruptie en respect voor mensenrechten.

Een toekomst met 100% circulariteit

GRONDSTOFFENAKKOORD

In september 2018 heeft Lightronics het Grondstoffenakkoord ondertekend. Dit houdt in dat we verschillende projecten uitvoeren om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te verbeteren. Ons uiteindelijke doel is om in de toekomst 100% circulair te zijn. In een circulaire economie bestaat geen afval meer en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. In het Grondstoffenakkoord staan afspraken om te streven naar een Nederlandse circulaire economie in 2050.

Reductie van CO₂-uitstoot

C0₂-PRESTATIELADDER NIVEAU 5

We zijn er trots op dat we sinds eind 2019 de hoogste trede van de CO₂-prestatieladder hebben bereikt. Deze prestatieladder is een instrument dat de duurzaamheid van bedrijven en overheden meet en helpt met het reduceren van CO₂-uitstoot. De hoogste trede wordt gehaald wanneer niet alleen binnen de bedrijfsvoering maar ook in de keten en de sector werk wordt gemaakt van het terugdringen van de CO₂-uitstoot.

Zie ook onze certificaathouderspagina

Lichtoplossingen in uw inbox?

Wij willen u alleen voorzien van lichtoplossingen die voor u relevant zijn. Als u uw interessegebieden aanvinkt, ontvangt u alleen informatie die voor u van belang is.
Door op 'Versturen' te klikken gaat u akkoord met het privacybeleid.