Lightronics haalt hoogst haalbare CO2-Prestatieladder niveau 5!

Lightronics maakt actief werk van vermindering van de CO2-uitstoot. Wij zijn er dan ook trots op dat we niveau 5 van de CO2-Prestatieladder, de hoogst haalbare trede, hebben bereikt.

Lightronics haalt hoogst haalbare CO2-Prestatieladder niveau 5!

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Een bedrijf dat is gecertificeerd conform niveau 5 voldoet in alle facetten aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Dat is hét bewijs dat niet alleen binnen bedrijfsvoering, maar ook in de keten en de sector werk wordt gemaakt van het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Inzicht, actie en samenwerken

Hoe meer maatregelen en samenwerking met andere stakeholders om de CO2-uitstoot verder terug te dringen, hoe hoger de positie op de Prestatieladder. Lightronics had al het CO2-Prestatieladder niveau 4-certificaat en is nu na een onafhankelijke audit gecertificeerd voor het hoogste niveau. Wij voldoen aan de vier belangrijkste eisen die worden gesteld aan het CO2-Prestatieladder niveau 5-certificaat: inzicht geven in de CO2-footprint en energiestromen, het ontwikkelen van doelstellingen om de uitstoot te reduceren, communiceren over het CO2-beleid en deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Energiezuinige lichttechniek

Lightronics geeft daar op allerlei manieren invulling aan. Wij kiezen voor inventieve lichtoplossingen met energiezuinige lichttechniek die het milieu minimaal belasten. Ons doel is om tijdens alle fasen van het productieproces zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Ook planten we bomen om de CO2-uitstoot verder te compenseren. Eén boom zet in zijn leven circa 1 ton CO2 om in zuurstof. Verder maken we veel werk van re-use en recycle en hebben we onlangs 700 zonnepanelen geplaatst op ons pand in Waalwijk.

Bekijk hier onze initiatieven en samenwerkingsverbanden

Voordelen voor opdrachtgevers

Het CO2-Prestatieladder niveau 5-certificaat is voor onze stakeholders andermaal een bewijs dat Lightronics duurzaam ondernemen centraal stelt in haar bedrijfsvoering. Wij kijken constant naar mogelijkheden om onze CO2-footprint verder te verkleinen en zoeken bij alles wat wij doen de balans tussen de pijlers People, Planet en Profit. Daar blijven we mee doorgaan. Zo willen we onze CO2-uitstoot in de periode 2019-2021 met 5% reduceren ten opzichte van het referentiejaar 2019.

Bekijk hier ons CO2-Prestatieladder niveau 5 certificaat

Meer weten over hoe Lightronics maatschappelijk verantwoord ondernemen vormgeeft?

Lees verder

Blijf op de hoogte van de laatste lichtoplossingen.

Selecteer optioneel uw interessegebied(en).