Lightronics behaalt MVO én CO2 Prestatieladder niveau 4

Deze zomer behaalden we de niveau-4 certificatie van de MVO Prestatieladder én de CO2-Prestatieladder. Met het behalen van MVO niveau 4 behoort Lightronics tot een select gezelschap van 30 Nederlandse bedrijven die de aspecten People, Planet en Profit expliciet tot beleid hebben gemaakt. De vierde trede van de CO2-Prestatieladder is een erkenning van onze inspanningen om de CO2-uitstoot van onze producten en processen actief terug te dringen. Ook kennisdeling maakt hier onderdeel van uit.

We betrekken onze klanten nadrukkelijk bij onze bedrijfsdoelstellingen. Gezamenlijk met u wordt bekeken waar nog verder verbeterd kan worden. Een goed voorbeeld is dat met enkele grote afnemers is afgesproken de verpakking van de armaturen anders te organiseren. Het resultaat is een significante afname van het verpakkingsmateriaal. Daarnaast wordt onder meer door kansen te geven aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt gezorgd voor social return. Er wordt ook energiereductie gerealiseerd door gezamenlijk met de stakeholders te schouwen op locatie. 

Over het MVO Managementsysteemcertificaat

Het MVO Managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of de organisatie in kwestie een Managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. Stakeholdereisen zijn onder meer de eisen van de overheid, zoals in Nederland 'Criteria duurzaam inkopen'. Deze criteria maken dan ook deel uit van de certificatie voor de MVO Prestatieladder.

Over CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven bij het reduceren van CO2 door energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn eigen initiatief, praktische resultaten, innovatie en samenwerking bij de gecertificeerde bedrijven.

Lees meer over ons licht op maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte van de laatste lichtoplossingen.

Voer een geldige naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Zonder akkoord kunnen wij uw adres niet opnemen.
Selecteer optioneel uw interessegebied(en).