Lightronics over lightronics maatschappelijk verantwoord ondernemen

Doelstellingen op het gebied van arbeidsparticipatie, circulariteit, energiebesparing en klimaatadaptatie

2 december 2022 | Nieuws
Lightronics uitreiking Waalwijk 2022

Groene Pluim voor Lightronics

Lightronics heeft tijdens een evenement van ‘Stichting Waalwijk CO2-vrij’ de Groene Pluim ontvangen. Dit is een landelijke stimuleringsprijs om groene ondernemers die serieus werk maken van duurzaam ondernemen te erkennen en te waarderen. Jos Spapens, algemeen directeur van Lightronics, kreeg de Groene Pluim uit handen van Burgemeester Sacha Ausems van Waalwijk. Lightronics is een van de 47 bedrijven die de Groene Pluim hebben ontvangen.

Lightronics kreeg de pluim voor de inspanningen van de laatste jaren om de CO2-impact van het bedrijf terug te dringen. De ambitie van Lightronics is het ontwerpen en aanbieden van professionele, circulaire en energiezuinige verlichtingsoplossingen voor de woon- en leefomgeving. Om dit te kunnen bereiken, is de milieu-impact van de producten en processen met Levenscyclus Analyses (LCA) en Milieu Kosten Indicator (MKI) inzichtelijk gemaakt. Met behulp van deze parameters is Lightronics tal van duurzaamheidsprojecten gestart. Voorbeelden zijn het hergebruik van aluminium, het introduceren van maximaal circulaire armaturen en de installatie van ruim 980 zonnepanelen om energieneutraal te kunnen produceren. Op deze manier werd in 2020 en CO2-reductie van 61% behaald ten opzichte van 2019. Daardoor werd ook de hoogste trede van de CO2-prestatieladder (niveau 5) bereikt.

Ook duurzaam MVO

Duurzaamheid betekent bij Lightronics ook duurzaam omgaan met de medewerkers. Zo werkt Lightronics al meer dan 25 jaar samen met de talenten van Baanbrekers (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). Sinds eind 2019 werken deze talenten onder begeleiding in een speciaal ingerichte werkomgeving op de locatie in Waalwijk. Lightronics heeft een SROI (Social Return On Investment) van 19% kunnen behalen en staat daarmee op de vierde trede van de MVO-prestatieladder.

Ontwikkeling van de Lightronics Circulariteitsindex (LCI)

Om het circulariteitsproces te waarborgen en te laten landen in de gehele organisatie, is Lightronics bezig met de ontwikkeling en implementatie van de Lightronics Circulariteitsindex (LCI). Deze index omvat onder andere projecten om verpakkingsmateriaal te verminderen, het opzetten van een retourbeleid van afgedankte armaturen, hergebruik van aluminium behuizingen en het kwalitatief verantwoord inzetten van gerecyclede grondstoffen. Belangrijk is ook dat, al bij aanvang van alle processen binnen het bedrijf, bekeken wordt of uitstoot gereduceerd kan worden.  

Bomen planten voor verdere compensatie

Verdere stappen worden in samenhang met onze moedermaatschappij FW Thorpe PLC genomen. Zo is Lightronics samen met alle zusterbedrijven CO2-neutraal. FW Thorpe PLC plant sinds 2009 bomen om de uitstoot van broeikasgassen te compenseren. Dit project werd in 2012 geaccrediteerd onder de WCC. Het bos in Monmouthshire, Wales, is inmiddels 215 hectare groot en bestaat uit een verscheidenheid aan naaldbomen en loofbomen. Sinds de accreditatie in 2012 heeft FW Thorpe meer dan 122.000 bomen geplant. Het project heeft tot nu toe naar schatting ruim 25.600 t CO2 gecompenseerd. Uit extern onderzoek blijkt dat FW Thorpe en haar dochterondernemingen op basis van metingen in de periode 2012 tot 2021, CO2-neutraal is. Het rapport is opgesteld door Inspired PLC, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

de Groene Pluim

Over de Groene Pluim

De Groene Pluim heeft als doel om bedrijven die serieus werk maken van duurzaam ondernemen te erkennen en te waarderen. Het initiatief is tot stand gekomen naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs en het nationale en provinciale Energieakkoord. Bedrijven die de Groene Pluim krijgen, worden gezien als inspirerende voorbeelden voor andere bedrijven. Om voor de Pluim in aanmerking te komen doorloopt een bedrijf een complete audit door professionals in de accreditatiecommissie van de Groene Pluim.

De Groene Pluim was aanvankelijk een regionaal initiatief van een paar ondernemers in West-Brabant. Inmiddels wordt het met steun van het ministerie van Economische Zaken landelijk uitgerold.

Deel dit bericht: