Kennis

(delen)

Kennis (delen) is een van onze andere kernwaardes. De komende jaren heeft Lightronics nieuwe, talentvolle medewerkers nodig.  We zien je graag groeien in je functie en als persoon. Dit bereiken we door opleidingsmogelijkheden te bieden, maar ook door de kennis die binnen Lightronics aanwezig is te delen met elkaar. We dagen onze werknemers graag uit om mee te denken en we staan ervoor open als iemand een andere functie binnen de organisatie ambieert. 

Stagiaires Lightronics 2022

LIGHTRONICS TALENT PROGRAM
Binnen Lightronics kennen we het Lightronics Talent Program. Dit is er voor medewerkers die de kennis binnen hun huidige functie willen verbreden of verdiepen, willen groeien naar een functie met meer verantwoordelijkheden of graag willen doorgroeien naar een andere afdeling. In overleg stellen we vast welke opleidingen/cursussen passend zijn, welke tijdlijn hiervoor gesteld wordt en wie waarvoor verantwoordelijk is (medewerker/HR/Leidinggevende). Dit brengen we samen in een opleidingsplan.

WERKEN EN LEREN
Kennis delen wordt niet alleen gedaan door de collega’s die al lang bij ons werken, maar juist ook door mensen die fris binnenkomen. Of studenten die midden in een stagetraject zitten, ook van hen kunnen we leren! We dragen graag bij aan het mogelijk maken van werken & leren. We hebben de afgelopen jaren op diverse afdelingen stagiaires mogen verwelkomen.

Ben je op zoek naar een stagebedrijf? Stuur je stageverzoek naar HR@lightronics.nl. Wie weet kunnen we iets voor elkaar betekenen.