Ons licht op maatschappelijk verantwoord ondernemen

People, planet, profit staat centraal bij Lightronics. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen met respect voor mens en milieu.

 

Beperken van energieverbruik, verlagen van de CO2-footprint en zorg voor de medemens zijn volgens ons de ruggengraat van een onderneming. De CO2-Prestatieladder niveau 5, de hoogst haalbare trede, en de MVO Prestatieladder niveau-4 certificering zijn een bevestiging van hoe wij tegen de wereld aankijken. In alle aspecten van de bedrijfsvoering zoeken we naar de balans tussen de pijlers People, Planet en Profit. Dat doen we niet alleen binnen onze bedrijfsvoering maar ook bij projecten en in de keten. Wij streven naar inventieve lichtoplossingen die het milieu minimaal belasten. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij kiezen voor energiezuinige lichttechniek en recyclebare materialen. Efficiency in productie, opslag en transport vertalen zich in een duurzaam eindproduct. Ons doel is om tijdens alle fasen van het productieproces zo min mogelijk koolstofdioxide (CO2) uit te stoten. Om de uitstoot van de armaturen verder te compenseren plant Lightronics ongeveer 1000 bomen per jaar. Eén boom zet in zijn leven circa 1 ton koolstofdioxide om in zuurstof.

 

 

Social Return

Lightronics maakt zich sterk voor een duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Daarom staat het welzijn van onze mensen centraal en bieden wij kansen voor een goede loopbaanontwikkeling. Wij hebben passende arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gedragscode International Labour Organization

Gedragscode

Lightronics ziet richting haar toeleveranciers toe op naleving van de gedragscode van de International Labour Organization (ILO), een agentschap van de Verenigde Naties dat is gespecialiseerd in arbeidsvraagstukken. In de code zijn onder meer naleving van de wet, verbod op corruptie en kinderarbeid en respect voor mensenrechten opgenomen.

Ikares

Duurzaam inzetbaar bij Lightronics

Lightronics is een traject gestart om het verbeterpotentieel van haar medewerkers te benutten. Dit wordt gerealiseerd door het verbeterpotentieel te identificeren, te benutten en vervolgens uit te breiden. Dit project leidt tot een leer- en verbetercultuur binnen Lightronics en door deze leer- en verbetercultuur zal de duurzame inzetbaarheid van de werknemers toenemen.

Dit project wordt gefinancierd met middelen uit het Europees Sociaal Fonds.

 

Grondstoffenakkoord ondertekend

Lightronics heeft het Grondstoffenakkoord ondertekend. Dat betekent dat Lightronics de komende jaren diverse projecten uitvoert om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te bevorderen. De ambitie is om in de toekomst 100% circulair te zijn. In het Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze zogeheten circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het bedrijfsleven en de overheid werken samen om dat te bewerkstelligen. Het Grondstoffenakkoord is onderdeel van het Rijksbrede programma Circulaire Economie dat op 14 september is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bekijk hier de ondertekening van Lightronics

Blijf op de hoogte van de laatste lichtoplossingen.

Selecteer optioneel uw interessegebied(en).