Ons licht op maatschappelijk verantwoord ondernemen

People, planet, profit staat centraal bij Lightronics. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen met respect voor mens en milieu.

 

Beperken van energieverbruik, verlagen van de CO2-footprint en zorg voor de medemens zijn volgens ons de ruggengraat van een onderneming. De CO2-Prestatieladder en de MVO Prestatieladder niveau-4 certificering zijn een bevestiging van hoe wij tegen de wereld aankijken. In alle aspecten van de bedrijfsvoering zoeken we naar de balans tussen de pijlers People, Planet en Profit. Dat doen we niet alleen binnen onze bedrijfsvoering maar ook bij projecten en in de keten. Wij streven naar inventieve lichtoplossingen die het milieu minimaal belasten. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij kiezen voor energiezuinige lichttechniek en recyclebare materialen. Efficiency in productie, opslag en transport vertalen zich in een duurzaam eindproduct. Ons doel is om tijdens alle fasen van het productieproces zo min mogelijk koolstofdioxide (CO2) uit te stoten. Om de uitstoot van de armaturen verder te compenseren plant Lightronics ongeveer 1000 bomen per jaar. Eén boom zet in zijn leven circa 1 ton koolstofdioxide om in zuurstof.

 

Social Return

Social Return

Lightronics maakt zich sterk voor een duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Daarom staat het welzijn van onze mensen centraal en bieden wij kansen voor een goede loopbaanontwikkeling. Wij hebben passende arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met onze invulling van het begrip Social Return hebben we het PSO-Keurmerk Trede 3 behaald. De Prestatieladder Socialer Ondernemer (PSO) van TNO is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt.

Gedragscode International Labour Organization

Gedragscode

Lightronics ziet richting haar toeleveranciers toe op naleving van de gedragscode van de International Labour Organization (ILO), een agentschap van de Verenigde Naties dat is gespecialiseerd in arbeidsvraagstukken. In de code zijn onder meer naleving van de wet, verbod op corruptie en kinderarbeid en respect voor mensenrechten opgenomen.

Ikares

Project IKARES

Verlichting heeft een grote impact op vele facetten van de maatschappij. Licht stimuleert de veiligheid en vult de leegte bij het ontbreken van natuurlijk licht in onze omgeving. Echter, verlichting brengt ook veel negatieve aspecten met zich mee, zoals onder andere lichtvervuiling, impact op de natuur, hoge energiekosten en de daarbij horende hoge CO2 uitstoot. Het project IKARES omvat een Living Lab met dertien Smart Lighting-applicaties in Waalwijk, een Smart City Maquette met interactieve visualisatiefuncties in Tilburg en 22 pilot projecten in de bebouwde omgeving in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. In de pilotprojecten zullen nieuwe technologieën in de praktijk worden doorontwikkeld met projectpartners in zowel de publieke als private sector, zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, bedrijven en scholen.

De projectpartners Lightronics en Global Innovator zijn erop gericht om verlichting intelligenter te maken en om verlichting te verbinden in het netwerk onderling en met de gebruikers en omgeving. Samen jagen ze elkaar aan om onder meer een grote reductie te bereiken in het energieverbruik middels het inzetten van moderne (communicatie-) technologieën. Tegelijkertijd streven ze naar verlaging van CO2 footprint in het proces. De energiebesparing in de gebouwde omgeving in dit project is significant. Het project bespaart in de projectperiode ongeveer 8,84 MW en in elk vervolgjaar na einde project nog eens 5,14 MW per jaar. Een maatschappelijk voordeel is dat verlichting veel meer op maat geleverd kan worden. En met een geschatte levensduur van het systeem van minimaal 20 jaar levert dat significante besparingen op.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie

Voor meer informatie: www.ikares.eu

 

Grondstoffenakkoord ondertekend

Lightronics heeft het Grondstoffenakkoord ondertekend. Dat betekent dat Lightronics de komende jaren diverse projecten uitvoert om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te bevorderen. De ambitie is om in de toekomst 100% circulair te zijn. In het Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze zogeheten circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het bedrijfsleven en de overheid werken samen om dat te bewerkstelligen. Het Grondstoffenakkoord is onderdeel van het Rijksbrede programma Circulaire Economie dat op 14 september is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bekijk hier de ondertekening van Lightronics