Ons licht op maatschappelijk verantwoord ondernemen

People, planet, profit staat centraal bij Lightronics. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen met respect voor mens en milieu.

 

Beperken van energieverbruik, verlagen van de CO2-footprint en zorg voor de medemens zijn volgens ons de ruggengraat van een onderneming. De CO2-Prestatieladder en de MVO Prestatieladder niveau-4 certificering zijn een bevestiging van hoe wij tegen de wereld aankijken. In alle aspecten van de bedrijfsvoering zoeken we naar de balans tussen de pijlers People, Planet en Profit. Dat doen we niet alleen binnen onze bedrijfsvoering maar ook bij projecten en in de keten. Wij streven naar inventieve lichtoplossingen die het milieu minimaal belasten. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij kiezen voor energiezuinige lichttechniek en recyclebare materialen. Efficiency in productie, opslag en transport vertalen zich in een duurzaam eindproduct. Ons doel is om tijdens alle fasen van het productieproces zo min mogelijk koolstofdioxide (CO2) uit te stoten. Om de uitstoot van de armaturen verder te compenseren plant Lightronics ongeveer 1000 bomen per jaar. Eén boom zet in zijn leven circa 1 ton koolstofdioxide om in zuurstof.

 

Social Return

Social Return

Lightronics maakt zich sterk voor een duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Daarom staat het welzijn van onze mensen centraal en bieden wij kansen voor een goede loopbaanontwikkeling. Wij hebben passende arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met onze invulling van het begrip Social Return hebben we het PSO-Keurmerk Trede 3 behaald. De Prestatieladder Socialer Ondernemer (PSO) van TNO is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt.

Gedragscode International Labour Organization

Gedragscode

Lightronics ziet richting haar toeleveranciers toe op naleving van de gedragscode van de International Labour Organization (ILO), een agentschap van de Verenigde Naties dat is gespecialiseerd in arbeidsvraagstukken. In de code zijn onder meer naleving van de wet, verbod op corruptie en kinderarbeid en respect voor mensenrechten opgenomen.