Lightronics neemt maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona-virus

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het indammen van het verspreiden van het coronavirus heeft Lightronics vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid diverse maatregelen genomen. Daarbij staat uw gezondheid en die van onze medewerkers voorop, maar hebben we het ook zo ingericht dat we uw projecten maximaal kunnen ondersteunen.

Lightronics neemt maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona-virus

Voor al onze medewerkers geldt dat fysiek contact tijdens werkzaamheden tot het minimum wordt beperkt. Voor onze kantoormedewerkers geldt dat ze in ploegen werken en zoveel mogelijk over de beschikbare ruimte verdeeld zijn. Eventueel bezoek aan ons kantoor wordt vervangen door videoconferenties. Het betekent tevens dat uw accountmanager en de medewerkers van onze binnendienst zoveel mogelijk contact met u onderhouden via digitale kanalen of telefonisch. Via deze communicatiekanalen zijn we ook altijd bereikbaar, waarbij uiteraard ook het algemene e-mailadres info@lightronics.nl gebruikt kan worden.

Wanneer projecten in het geding zijn en fysieke aanwezigheid gewenst is, zijn onze mensen toegerust met verschillende hulpmiddelen om aan de hygiënische voorschriften van onder meer het RIVM te kunnen voldoen, denk daarbij aan ontsmettingsmiddelen en antibacteriële hand-gel. Onze mensen hebben deze hulpmiddelen zoveel mogelijk toegevoegd aan de standaard persoonlijke hulpmiddelen die zij in hun auto hebben.

Wat betreft de productie zijn maatregelen genomen door in een tweeploegendienst te gaan werken. Belangrijkste reden hiervoor is personeelsuitval te voorkomen en bovendien uw projecten te kunnen blijven garanderen door een hoge mate van leverbetrouwbaarheid. Nog steeds is de voorraad onderdelen en halffabricaten optimaal en kunnen we nagenoeg voldoen aan de afgegeven levertijden.

Wanneer er door voortschrijdend inzicht andere maatregelen nodig zijn dan houden wij u op de hoogte. Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen en willen samen met u onze verantwoordelijkheid nemen.

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met uw contactpersoon.

Blijf op de hoogte van de laatste lichtoplossingen.

Selecteer optioneel uw interessegebied(en).