Gemeente Schagen stapt over naar LED

Met een transitie van nagenoeg het complete areaal openbare verlichting wil de gemeente Schagen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot en een verregaande energiebesparing realiseren.

Gemeente Schagen stapt over naar LED

Het project ‘Schagen in de LED’ voorziet alle lichtmasten binnen de gemeente Schagen van een LED-armatuur. Aan het project is een voorbereiding voorafgegaan van ruim tweeëneenhalf jaar. Uiteindelijk werd een zestal armaturen gekozen, waaronder de PRUNUS A2 en de BRISA van Lightronics. Guus Kok, beheerder openbare verlichting: “In het verleden hebben we van het totale areaal van 12.300 armaturen al 1.000 masten voorzien van LED-armaturen. Voor ons was dat een proef om samen met de bewoners te kijken naar de mogelijkheden van LED-verlichting. Aan de hand van die ervaringen hebben we het plan voor de complete vervanging opgesteld. Er zijn zes armaturen geselecteerd, twee voor de vier meter masten, twee voor de zes meter masten en tot slot twee voor zeven meter en hoger. Lightronics levert met de PRUNUS A2 en de BRISA in totaal ruim 5.300 armaturen.”

Beter lichtbeeld

Naast de CO2-reductie en de energiebesparing is de stap naar LED ook ingegeven door een beter lichtbeeld, grotere verkeersveiligheid en sociale veiligheid. “Uitgangspunt bij de vervanging waren de bestaande masten. Met behulp van lichtberekeningen is feitelijk per situatie het gewenste lichtbeeld bepaald. Dit maakt ook dat de configuratie van het armatuur, per situatie verschillend kan zijn als het gaat om lensconfiguratie of bijvoorbeeld de lumen-output. Steeds hebben we ons afgevraagd: wat is de behoefte maar ook, wat zijn de mogelijkheden, getoetst conform NEN-EN 13201. Dit maakt dat bij wijze van spreken de ene BRISA de andere niet is. De BRISA is een echte allrounder die we hebben toegepast op de range zes-meter masten. Een zeer functioneel armatuur dat door het grote lumenpakket en de lensoptieken bijna op maat gemaakt is voor iedere toepassing. De PRUNUS A2 hebben we vooral toegepast in woonwijken en toegangswegen naar woonwijken. We merken dat dit armatuur zeer gewaardeerd wordt door de bewoners. Het lichtbeeld is prachtig. Voor alle armaturen geldt dat de kleurtemperatuur gelijk is, deze hebben we voor alle armaturen vastgesteld op 3000K.”

BRISA als allrounder

Guus Kok is zeer te spreken over het verloop van het project. ‘Schagen in de LED’ startte in augustus en in maart 2019 moet de laatste vervanging een feit zijn. “We hebben nu al een groot deel vervangen. Ik ben trots op wat we hiermee bereiken. Uiteindelijk is het natuurlijk een business case die sluitend moet zijn. Het is moderne lichttechniek gekoppeld aan energiebesparing. LED is inmiddels een bewezen techniek, die ook nog eens weinig onderhoud behoeft. Voor een transitie als deze heb je partners nodig die meedenken. Lightronics is zo’n partner, die denkt in oplossingen. Dat hoor ik ook terug van collega’s. Ik heb om te komen tot de keuze voor de BRISA, navraag gedaan bij buurgemeenten en ben ook gaan kijken. Wat kan het armatuur in de praktijk, hoe ziet het er fotometrisch uit? Als je dan verder in het proces bent, kom je erachter dat het een zeer allround armatuur is, aan te passen naar ieder gewenst lichtbeeld.Het armatuur is wat dat betreft synoniem aan Lightronics.”

1 miljoen kWh

In totaal is berekend dat de gemeente Schagen circa 1 miljoen kWh, 30%, bespaart door de vervanging van de conventionele verlichting naar LED. “Het is een voorzichtige schatting waarbij we het dimmen van de armaturen nog niet hebben meegenomen. Daar besparen we nog eens tien procent op het huidige verbruik, zodat de totale besparing uitkomt op 40%. Het dimregime wat we hanteren, is een statisch regime dat drie stappen kent. Om 22.00 uur dimmen we tot 70%, na middernacht wordt dat 50%, terwijl we om zes uur ’s ochtends weer opschakelen naar 100%. Onze ervaring in de afgelopen jaren is dat dit regime voldoet.”

Download BRISA Leaflet

Download PRUNUS A2 Leaflet

Blijf op de hoogte van de laatste lichtoplossingen.

Voer een geldige naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Zonder akkoord kunnen wij uw adres niet opnemen.
Selecteer optioneel uw interessegebied(en).