Lightronics

Lichtoplossingen voor een prettige en veilige leefomgeving


Een prettige en veilige leefomgeving is datgene waar Lightronics voor staat. Lightronics biedt duurzame en energiezuinige verlichtingsoplossingen met een lage CO2 footprint en is producent van verlichtingsoplossingen voor de (semi)openbare ruimte. Lightronics is partner van onder meer overheden, openbaarvervoer organisaties, energiemaatschappijen, de industrie, woningbouwcoöperaties, architecten en installateurs.

Prunus armaturenfamilie

De armaturen van Lightronics hebben een modern design, decoratieve elementen en zijn duurzaam door geavanceerde LED-lichttechniek. Voor de openbare ruimte zijn er lichtoplossingen die bijdragen aan het ontwerp van steden, kernen en wijken. Een goed voorbeeld is de Prunus, een armaturenfamilie die door de modulaire opbouw verschillende oplossingen en decoratieve ontwerpelementen biedt, zodat de leefomgeving nog positiever geaccentueerd kan worden.

Remotion Plus

Een speerpunt in het aanbod wand- en plafondverlichting, maar ook in de extreem slagvaste verlichting is Remotion Plus, het innovatieve systeem voor slimme verlichting, dat de onderhouds- en energiekosten aanzienlijk verlaagt en daarbij zorgt voor licht waar dat nodig is. Het assortiment wand- en plafondverlichting (Hogro) en de extreem slagvaste verlichting wordt onder meer toegepast in zorginstellingen, appartementencomplexen en in de industrie, waarbij gedacht moet worden aan productiefaciliteiten en warehouses.

Kwaliteitsborg

Om kwaliteit te kunnen garanderen worden halffabricaten en eindproducten op vele punten gecontroleerd en getest, conform ISO9001 en ISO2859 (deze beschrijft de steekproefgrootte). Zowel door onafhankelijke partijen als in ons eigen lichtmeetlaboratorium, en altijd met gekalibreerde meetinstrumenten. De veiligheid en prestaties van onze producten worden geborgd door onze onder meer het DEKRA Led Performance certificaat en het lakcertificaat Qualitycoat ISO12944.

CO2 footprint

Lightronics streeft naar inventieve lichtoplossingen die het milieu minimaal belasten. Zij doet dit onder meer door energiezuinige lichttechniek en te kiezen voor recyclebare materialen. Efficiency in productie, opslag en transport vertaalt zich in een duurzaam eindproduct. Het doel is om tijdens alle fasen van het productieproces zo min mogelijk koolstofdioxide (CO2) uit te stoten. Om uitstoot van de armaturen verder te compenseren plant Lightronics ongeveer 1.000 bomen per jaar. Eén boom zet gedurende zijn levensduur circa 1 ton koolstofdioxide om in zuurstof.

Duurzame inzetbaarheid

Lightronics maakt zich sterk voor duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. We ontvingen een subsidie inzake gezond werken en het bevorderen van scholing. 

Straatverlichting / Tunnelverlichting / Terreinverlichting

Accountmanagers

Sales support

 • Cindy Kros
  Cindy Kros
  Sales Support
  a7bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdd9febd050f0203dabf0afe0609110cd700cb080f0c10dd09060405110f0c0b060010cb0b09bfdba7bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdd9100dfe0bbd0009fe1010dabf0409160d0506000c0bbd0409160d0506000c0bca020b1302090c0d02bddf1211110c0bbd05060101020bbfdbd9cc100dfe0bdba7bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdd9100dfe0bbd0009fe1010dabf111511ca09060b08bfdb00cb080f0c10dd09060405110f0c0b060010cb0b09d9cc100dfe0bdba7bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdd9ccfedba7bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdFImswHh8VEKIqujw7x6FPx5v1NFjl970caesar- enable javascript - 0416 568 600
 • Mike van de Ven
  Mike van de Ven
  Sales Support
  7c9292929292929292929292929292929292929292aed392dae4d7d8af94dfd3dbdee6e1acdfa0e8d3e0d6d7e8d7e0b2dedbd9dae6e4e1e0dbd5e5a0e0de94b07c929292929292929292929292929292929292929292929292aee5e2d3e092d5ded3e5e5af94d9deebe2dadbd5e1e092d9deebe2dadbd5e1e09fd7e0e8d7dee1e2d792b4e7e6e6e1e092dadbd6d6d7e094b0aea1e5e2d3e0b07c929292929292929292929292929292929292929292929292aee5e2d3e092d5ded3e5e5af94e6eae69fdedbe0dd94b0dfa0e8d3e0d6d7e8d7e0b2dedbd9dae6e4e1e0dbd5e5a0e0deaea1e5e2d3e0b07c9292929292929292929292929292929292929292aea1d3b07c9292929292929292929292929292929292929292hYrdf51bAxdYCLJLSJnMB9XkfCWU98Drcaesar- enable javascript - 0416 568 600
Download contactgegevens

Wandarmaturen / Plafondverlichting

Accountmanagers

Sales support

 • Devin de Laat
  Devin de Laat
  Sales Support
  e9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1b40ff475144451c014c40484b534e19430d43444b4040531f4b48464753514e4d4842520d4d4b011de9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1b524f404dff424b4052521c01464b584f4748424e4dff464b584f4748424e4d0c444d55444b4e4f44ff215453534e4dff47484343444d011d1b0e524f404d1de9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1b524f404dff424b4052521c015357530c4b484d4a011d430d43444b4040531f4b48464753514e4d4842520d4d4b1b0e524f404d1de9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1b0e401de9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff5IEiuQWbvaUWMek9injmbGgQBpT3IF6Ncaesar- enable javascript - 0416 568 600
 • Carlo Schippers
  Carlo Schippers
  Sales Support
  2137373737373737373737373737373737373737375378377f897c7d5439847880838b86517a458a7a7f8087877c898a5783807e7f8b898685807a8a458583395521373737373737373737373737373737373737373737373737538a877885377a83788a8a54397e8390877f807a8685377e8390877f807a8685447c858d7c8386877c37598c8b8b8685377f807b7b7c85395553468a8778855521373737373737373737373737373737373737373737373737538a877885377a83788a8a54398b8f8b448380858239557a458a7a7f8087877c898a5783807e7f8b898685807a8a45858353468a8778855521373737373737373737373737373737373737373753467855213737373737373737373737373737373737373737wgtiPeIfKjr8BuQR0ozLtR6TTmdx9Ascaesar- enable javascript - 0416 568 600
 • Karin Brocken
  Karin Brocken
  Sales support
  243a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a567b3a828c7f80573c877b83868e895485487c8c897d857f885a868381828e8c8988837d8d4888863c58243a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a568d8a7b883a7d867b8d8d573c8186938a82837d89883a8186938a82837d8988477f88907f86898a7f3a5c8f8e8e89883a82837e7e7f883c5856498d8a7b8858243a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a568d8a7b883a7d867b8d8d573c8e928e47868388853c5885487c8c897d857f885a868381828e8c8988837d8d48888656498d8a7b8858243a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a56497b58243a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3aaEfOD0Ge6k7sN6oXHgMKGb08U1lEAYtlcaesar- enable javascript - 0416 568 604
Download contactgegevens

Industriële verlichting

Accountmanagers

Sales support

 • Bram Dieltjens
  Bram Dieltjens
  Sales Support
  ddf3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f30f34f33b45383910f540343c3f47420d3501373c383f473d384146133f3c3a3b474542413c364601413ff511ddf3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f30f46433441f3363f34464610f53a3f4c433b3c364241f33a3f4c433b3c36424100384149383f424338f3154847474241f33b3c37373841f5110f024643344111ddf3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f30f46433441f3363f34464610f5474b47003f3c413ef5113501373c383f473d384146133f3c3a3b474542413c364601413f0f024643344111ddf3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f30f023411ddf3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3QGO4N4lU1ibiIBdeySQXc4f1WMqItGcaesar- enable javascript - 0416 568 600
Download contactgegevens

Commercie

 • Alex Bovendeert
  Alex Bovendeert
  Marketing & Sales Director
  daf0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f00c31f0384235360df23d31393c443f0a31fe323f46353e3435354244103c39373844423f3e393343fe3e3cf20edaf0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f00c4340313ef0333c3143430df2373c49403839333f3ef0373c49403839333f3efd353e46353c3f4035f0124544443f3ef038393434353ef20e0cff4340313e0edaf0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f00c4340313ef0333c3143430df2444844fd3c393e3bf20e31fe323f46353e3435354244103c39373844423f3e393343fe3e3c0cff4340313e0edaf0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f00cff310edaf0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0jjAB8ioDhSFhzcWGUmqm6l8BBWzCb2PKcaesar- enable javascript - 0416 56 86 00
 • Carla Floris
  Carla Floris
  Communicatie intern/extern
  a8bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebedaffbe06100304dbc00bff070a120dd801cc040a0d100711de0a07050612100d0c070111cc0c0ac0dca8bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeda110eff0cbe010aff1111dbc0050a170e0607010d0cbe050a170e0607010d0ccb030c14030a0d0e03bee01312120d0cbe06070202030cc0dcdacd110eff0cdca8bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeda110eff0cbe010aff1111dbc0121612cb0a070c09c0dc01cc040a0d100711de0a07050612100d0c070111cc0c0adacd110eff0cdca8bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebedacdffdca8bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeAzRxoD3ZLFkrDwSGKm1uHvAZ17INm0Kwcaesar- enable javascript - 0416 568 625
 • Gonny Kiesebrink
  Gonny Kiesebrink
  Hoofd verkoop binnendienst
  7f9595959595959595959595959595959595959595b1d695dde7dadbb297e2d6dee1e9e4afdca3e0dedae8dad7e7dee3e0b5e1dedcdde9e7e4e3ded8e8a3e3e197b37f959595959595959595959595959595959595959595959595b1e8e5d6e395d8e1d6e8e8b297dce1eee5ddded8e4e395dce1eee5ddded8e4e3a2dae3ebdae1e4e5da95b7eae9e9e4e395ddded9d9dae397b3b1a4e8e5d6e3b37f959595959595959595959595959595959595959595959595b1e8e5d6e395d8e1d6e8e8b297e9ede9a2e1dee3e097b3dca3e0dedae8dad7e7dee3e0b5e1dedcdde9e7e4e3ded8e8a3e3e1b1a4e8e5d6e3b37f9595959595959595959595959595959595959595b1a4d6b37f9595959595959595959595959595959595959595eeLPfFgaPFcXYzJYJEY47K33gNDlYbmCcaesar- enable javascript - 0416 568 603

Management Team

 • Jos Spapens
  Jos Spapens
  Algemeen directeur
  a9bfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfdb00bf07110405dcc10c00080b130ed90c000d0006040c040d13df0b08060713110e0d080212cd0d0bc1dda9bfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfdb120f000dbf020b001212dcc1060b180f0708020e0dbf060b180f0708020e0dcc040d15040b0e0f04bfe11413130e0dbf07080303040dc1dddbce120f000ddda9bfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfdb120f000dbf020b001212dcc1131713cc0b080d0ac1dd0c000d0006040c040d13df0b08060713110e0d080212cd0d0bdbce120f000ddda9bfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfdbce00dda9bfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfccOr9TyUW19uEvSqhe4pEBWUy2aH5gtcaesar- enable javascript - 0416 56 86 00
 • Frans Haafkens
  Frans Haafkens
  Strategisch directeur
  94aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaac6ebaaf2fceff0c7acf7ebf3f6fef9c4f7ebf8ebf1eff7eff8fecaf6f3f1f2fefcf9f8f3edfdb8f8f6acc894aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaac6fdfaebf8aaedf6ebfdfdc7acf1f603faf2f3edf9f8aaf1f603faf2f3edf9f8b7eff800eff6f9faefaaccfffefef9f8aaf2f3eeeeeff8acc8c6b9fdfaebf8c894aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaac6fdfaebf8aaedf6ebfdfdc7acfe02feb7f6f3f8f5acc8f7ebf8ebf1eff7eff8fecaf6f3f1f2fefcf9f8f3edfdb8f8f6c6b9fdfaebf8c894aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaac6b9ebc894aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaNn70swFr7lK5nvMtaFbeSAhoCQJ8NjVcaesar- enable javascript - 0416 56 86 00
 • Karen Huizinga
  Karen Huizinga
  Financial / HR manager
  c4dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaf61bda222c1f20f7dc271b23262e29f425e8222f23342328211bfa262321222e2c2928231d2de82826dcf8c4dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaf62d2a1b28da1d261b2d2df7dc2126332a22231d2928da2126332a22231d2928e71f28301f26292a1fdafc2f2e2e2928da22231e1e1f28dcf8f6e92d2a1b28f8c4dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaf62d2a1b28da1d261b2d2df7dc2e322ee726232825dcf825e8222f23342328211bfa262321222e2c2928231d2de82826f6e92d2a1b28f8c4dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaf6e91bf8c4dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaLBjbmMaEWH1jiLr43MFvsHhcAa7OaQXwcaesar- enable javascript - 0416 56 86 00
 • Ralph van den Eijnden
  Ralph van den Eijnden
  Manager A&T
  f70d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d294e0d555f52532a0f5a4e5659615c275f1b634e5b51525b5256575b51525b2d59565455615f5c5b5650601b5b590f2bf70d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d29605d4e5b0d50594e60602a0f5459665d5556505c5b0d5459665d5556505c5b1a525b6352595c5d520d2f6261615c5b0d55565151525b0f2b291c605d4e5b2bf70d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d29605d4e5b0d50594e60602a0f6165611a59565b580f2b5f1b634e5b51525b5256575b51525b2d59565455615f5c5b5650601b5b59291c605d4e5b2bf70d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d291c4e2bf70d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0dhA22PxuhdWrDeFn4nig1E3dLgkjJapHGcaesar- enable javascript - 0416 56 86 00
 • Alex Bovendeert
  Alex Bovendeert
  Marketing & Sales Director
  b6cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccce80dcc141e1112e9ce190d1518201be60dda0e1b22111a1011111e20ec18151314201e1b1a150f1fda1a18ceeab6cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccce81f1c0d1acc0f180d1f1fe9ce1318251c14150f1b1acc1318251c14150f1b1ad9111a2211181b1c11ccee2120201b1acc14151010111aceeae8db1f1c0d1aeab6cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccce81f1c0d1acc0f180d1f1fe9ce202420d918151a17ceea0dda0e1b22111a1011111e20ec18151314201e1b1a150f1fda1a18e8db1f1c0d1aeab6cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccce8db0deab6cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccctQxb6zp9b9qLs8vhQBfkU20h6uQ1mCscaesar- enable javascript - 0416 56 86 00

Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu

 • Tom Hamelers
  Tom Hamelers
  K.A.M Manager
  dff5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f51136f53d473a3b12f742363e4149440f49033d36423a413a474815413e3c3d494744433e3848034341f713dff5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f51148453643f5384136484812f73c414e453d3e384443f53c414e453d3e384443023a434b3a4144453af5174a49494443f53d3e39393a43f71311044845364313dff5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f51148453643f5384136484812f7494d4902413e4340f71349033d36423a413a474815413e3c3d494744433e384803434111044845364313dff5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f511043613dff5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5zzr9ebehbLnUlpTX1LkAo2I4V0Vo3oD1caesar- enable javascript - 0416 56 86 00