Lightronics 70ste deelnemer Gedragscode Lichtberekeningen van het NSVV

Er zijn vele verschillende berekenmethodes en softwaretools om een lichtberekening uit te voeren. Door deze verschillen kan er verwarring ontstaan over de interpretatie van een lichtberekening. Om verwarring over de kwaliteit van een lichtberekening te voorkomen, heeft het NSVV een aantal richtlijnen opgesteld. Lichtberekeningen die voldoen aan de Gedragscode gesteld door het NSVV kunnen daarom eenvoudig met elkaar vergeleken worden, ongeacht de gebruikte softwaretool.

Lightronics 70ste deelnemer Gedragscode Lichtberekeningen van het NSVV

Een lichtberekening conform de Gedragscode van het NSVV houdt zich aan een aantal vastgestelde uniforme regels. Zo moeten gemaakte aannames benoemd worden en relevante vaktermen toegelicht worden. De lichtberekening gaat verder dan alleen de toegepaste lumenstroom en de behaalde lux-waarden. Ook zaken als reflectiewaardes, behoud-factor, lumen Watt verhouding en het totaal opgenomen vermogen dienen vernoemd te worden.

NSVV

Onze lichtberekeningen zijn voortaan te herkennen aan het NSVV-logo, omdat ze gemaakt zijn conform de Gedragscode Lichtberekeningen. Daarnaast worden onze berekeningen altijd voorzien van een advies. Dit advies wordt op maat gemaakt zodat de berekening niet alleen aan de gestelde eisen voldoet, maar ook aan uw wensen als klant.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met René Staps, onze teamleider Projectbureau. Voor een volledige lijst met bedrijven die zich aangesloten hebben bij de gedragscode gaat u naar de pagina NSVV Gedragscode Lichtberekeningen.

Ook een op maat gemaakte lichtberekening van uw omgeving? Neem contact op met uw accountmanager.

Blijf op de hoogte van de laatste lichtoplossingen.

Selecteer optioneel uw interessegebied(en).