Lightronics behoudt MVO Prestatieladder niveau-4 certificaat

Lightronics krijgt erkenning voor de inspanningen die worden verricht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook de komende drie jaar behouden we het MVO Prestatieladder niveau 4-certificaat.

Lightronics behoudt MVO Prestatieladder niveau-4 certificaat

Lightronics heeft de MVO Prestatieladder niveau-4 certificering in 2016 behaald. Onlangs zijn we opnieuw getoetst en hebben we wederom het certificaat MVO prestatieladder niveau-4 behaald. Wij zijn er trots op dat we een van de 44 bedrijven in Nederland zijn die deze titel mogen dragen. Het is een bevestiging van hoe wij tegen de wereld aankijken. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn verankerd in alle facetten van onze bedrijfsvoering. We zoeken naar de balans tussen de pijlers People, Planet en Profit en nemen organisatiebreed onze verantwoordelijkheid om, samen met onze stakeholders, duurzame innovaties te stimuleren en actief een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke betrokkenheid van ons bedrijf.

Duurzaamheid

Lightronics streeft naar inventieve lichtoplossingen die het milieu minimaal belasten. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij kiezen voor energiezuinige lichttechniek en recyclebare materialen. Ook op andere terreinen geven we invulling aan onze ambitie. Zo maken we actief werk van duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, hebben we passende arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben we ons aangesloten bij het Grondstoffenakkoord om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te bevorderen.

Over de MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder wordt sinds 2010 in Nederland toegepast en is sinds 2015 ook internationaal erkend. De MVO Prestatieladder is uniek: er bestaat namelijk geen andere certificeerbare norm met MVO in een Managementsysteem. Het MVO Managementsysteemcertificaat maakt onze duurzame ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid concreet en objectief aantoonbaar. De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om 33 MVO indicatoren door middel van een Managementsysteem en in samenspraak met de stakeholders, voortdurend te ontwikkelen met een juiste balans tussen People, Planet en Profit.

Bekijk hier ons MVO Prestatieladder niveau-4 certificaat

Bekijk hier onze initiatieven voor duurzame totaaloplossingen
 

Meer weten over hoe Lightronics maatschappelijk verantwoord ondernemen vormgeeft?

Lees verder

Blijf op de hoogte van de laatste lichtoplossingen.

Selecteer optioneel uw interessegebied(en).