IKARES Intelligente KoolstofARme Energie Systemen

Het project IKARES heeft tot doel tot 60% CO2-reductie met Smart Lighting systemen te bereiken en omvat een Living Lab in Waalwijk, een Smart City Maquette in Tilburg en 22 pilotprojecten in de bebouwde omgeving in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. De projectpartners Lightronics en Global Innovator willen verlichting intelligenter maken en ook verlichting verbinden in een netwerk onderling, met de gebruikers en omgeving.

IKARES Intelligente KoolstofARme Energie Systemen

Verlichting heeft een grote impact op vele facetten van de maatschappij. Licht stimuleert de veiligheid en vult de leegte bij het ontbreken van natuurlijk licht in onze omgeving. Echter, verlichting brengt ook veel negatieve aspecten met zich mee, zoals onder andere lichtvervuiling, impact op de natuur, hoge energiekosten en de daarbij horende hoge CO2 -uitstoot.

Lightronics en Global Innovator willen onder meer een grote reductie bereiken in het energieverbruik middels het inzetten van moderne (communicatie-) technologieën. Tegelijkertijd streven ze naar verlaging van CO2 footprint in het proces. De energiebesparing in de gebouwde omgeving in dit project is significant. Het project bespaart in haar projectperiode ongeveer 8,84 MW en in elk vervolgjaar na einde project nog eens 5,14 MW per jaar. Een maatschappelijk voordeel is dat verlichting veel meer op maat geleverd kan worden. En met een geschatte levensduur van het systeem van minimaal 20 jaar levert dat significante besparingen op.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of deelname project

Dirk Brands
Tel.: +31 (0)416 56 86 00

Blijf op de hoogte van de laatste lichtoplossingen.

Selecteer optioneel uw interessegebied(en).