Zichtbaar, veilig en natuurvriendelijk

Goede verlichting langs wandelpaden is om meerdere redenen belangrijk. Niet alleen om ervoor te zorgen dat wandelaars zien en gezien worden, maar ook uit oogpunt van sociale veiligheid. Bij wandelpaden in parken speelt ook het voorkomen van lichthinder voor de natuur een rol.

Aanbevolen armaturen

Blijf op de hoogte van de laatste lichtoplossingen.

Selecteer optioneel uw interessegebied(en).