Lichtoplossingen voor kantoorverlichting, industrieverlichting en utiliteitsverlichting

Goede kantoorverlichting, industrieverlichting en utiliteitsverlichting is een voorwaarde om goed en veilig te kunnen werken. Licht is onmisbaar in een productieproces, de logistiek of op kantoor. Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor goede verlichting. Zo dienen arbeidsplaatsen en verbindingswegen zodanig verlicht te zijn dat het aanwezige licht geen risico oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Armaturen van Lightronics maken het mogelijk om voor elke ruimte een optimaal lichtplan te realiseren, de productie te verhogen en uw energie- en onderhoudskosten te verlagen. Met onze oplossingen voor kantoorverlichting, industrieverlichting en utiliteitsverlichting kiest u voor het juiste Total Cost of Ownership.

 

Op weg naar een CO2-neutrale toekomst

In 2050 wil Nederland energieneutraal zijn. Om de klimaatdoelstellingen te halen werkt het Rijk samen met provincies, gemeenten en maatschappelijke partners aan een Klimaat- en Energieakkoord, dat vanaf 2019 ingaat. Dit Klimaat- en Energieakkoord is de opvolger van het huidige Energieakkoord en verhoogt de ambities aanzienlijk, naar 49-55 % CO2-reductie in 2030 en 80-95 % CO2-reductie in 2050.

Voor bedrijven is een belangrijke rol weggelegd. De overheid gaat strenger controleren op energiebesparings-verplichting van bedrijven. In de Wet milieubeheer staat dat bedrijven verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen als die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend of een zogeheten Internal Rate of Return (IRR) van 15 % opleveren. De regel geldt onder meer als uw bedrijf meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit verbruikt in een kalenderjaar.

 

SmartScan, een nieuw tijdperk

Onze armaturen zijn ingericht op connectiviteit. U kunt op slimme wijze besparen op energieverbruik door uw verlichting uit te rusten met sensoren. Naast besparing draagt deze technologie ook bij aan de ergonomie van uw bedrijfsruimtes. Dat helpt om een productieve en veilige werkomgeving te creëren. SmartScan is een revolutionair draadloos lichtregelsysteem. De af fabriek gemonteerde SmartScan (transceiver) introduceert de laatste ‘mesh’ draadloze technologie op de werkvloer. Dit geeft een enorme flexibiliteit (herprogrammering van de armaturen). Als een SmartScan-armatuur beweging detecteert, zullen alle armaturen binnen de groep aangaan en zorgdragen voor een egaal lichtbeeld.

Toepassingen voor KANTOORVERLICHTING, INDUSTRIEVERLICHTING EN UTILITEITSVERLICHTING

Blijf op de hoogte van de laatste lichtoplossingen.

Selecteer optioneel uw interessegebied(en).